Museumskalender

m t o t f l s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
9apr

Partisaner i Finnmark under 2. verdenskrig(Vardø)

Museet inviterer til foredrag med Randi Rønning Balsvik om ...

15apr

Åpning av barnehagekunstutstilling på Grenselandmuseet(Sør-Varanger)

kl. 11.00 Årets tema er friluftsliv. Kan sees tom 31.mai.

15apr

Strikkekafé i Esbensengården(Vadsø)

Onsdag 15. april kl. 19.00 - 21.00 inviterer vi til vintere...

19apr

Utstilling "Sjøfugl og miljø"(Vadsø)

Søndag 19. april kl. 14.00 - 16.00 viser vi vandreutstillin...

Se alle(5)

Vardø museum

Vardø museum er en del av Varanger museum, som består av tre konsoliderte enheter i Vadsø, Sør–Varanger og Vardø. Vi er ansvarsmuseum for formidling av Vardø bys historie, Vardø som pomorhovedstad, grensefestningsby og fiskevær, samt trolldomsforfølgelsene og også natur–geologi i området.

Historie
Museet i Vardø ble etablert som et rent naturhistorisk museum i 1894 som grunnlag for vitenskapelig forskning innenfor fiskeri. Det er Finnmarks eldste museum.

Anlegg

Museets anlegg består av Brodtkorbsjåene med Pomormuseet og Partisanmuseet i Kiberg. Vi har også formidlingsansvar for Steilneset Minnested.

Våre kontorlokaler er å finne på Vardø Gamle barneskole, kontortid 09.00 - 15.00. Postadr. PB 46, 9951 Vardø.

Fagfelt

Våre tre viktigste fagfelt er trolldomsprosessene på 1600-tallet, byhistorie for Vardø og pomorhistorie. I tillegg kommer et faglig samarbeid mellom museene i Kirkenes, Vadsø og Vardø, dette handler emigrasjonen til Fiskerhalvøya i Russland fra midten av 1800-tallet. I tillegg jobbes det kontinuerlig med registreringsarbeid i Primus med mål om å publisere museets samlinger på nett.

Brodtkorbsjåene med Pomormuseet

Idium Portalserver 3.0idium Webpublisering